Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Presbiopia - la 43 ani ?

Termen transcriere autovehicul

Cazare Timisoara pe 4-5 zile

Primele zile ale internetului per...
 Ditra 25

Casti USB-C ptr A-54

Aplicatie medicala / asistent med...

De ce vor atația politicieni...
 ERR_ADDRESS_UNREACHABLE

Legea 18/1968 Se mai aplica?

Digi conectare 2 routere prin fir

Succesiune notar versus instanta ...
 Montaj aer conditionat in balcon ...

Cont curent mulți valuta far...

Sugestii plan casa

Experiente cu firme care cumpara ...
 

Electroliza apei

- - - - -
 • Please log in to reply
170 replies to this topic

#37
prometeu30

prometeu30

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 272
 • Înscris: 25.10.2007

View Postrocknum, on Apr 19 2008, 08:48, said:

la regim continuu, si se obtinea hidrogen din apa?
Ce tensiune intra in angrenaj?

Tie i-ti trebuie un autotransformator sau un regulator de tensiune! Daca bagi deodata tensiunea aia de 30V normal sa ti se oxideze materialele!

#38
Dihorul Razboinic

Dihorul Razboinic

  Guru Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 16,322
 • Înscris: 01.10.2006

View Postprometeu30, on Apr 20 2008, 08:54, said:

Tie i-ti trebuie un autotransformator sau un regulator de tensiune! Daca bagi deodata tensiunea aia de 30V normal sa ti se oxideze materialele!
Atunci este posibil ca inoxul sa nu se oxideze la 2-3 volti citi sunt necesari la electroliza apei. Alimentatorul cu care am lucrat eu e chinezesc si da 11 V la 3 V si oxideaza inoxul. Altfel, inoxul ar fi un electrod foarte bun si se gaseste in comert (linguri, furculite...).

#39
prometeu30

prometeu30

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 272
 • Înscris: 25.10.2007
Hai sa-ti zik cum sa obtii oxigen in cantitati mai mari!
Tie-ti trebuie peroxid de sodiu!Acesta in contact cu apa pune in libertate oxigen!Asa se obtine oxigenul in submarine!
O sa caut si eu niste peroxid dinasta!

#40
flaviand

flaviand

  Flavian, motan de serviciu

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 4,326
 • Înscris: 14.09.2005
Inox 316L, suprafata cat mai mare, voltaj cat mai mic (2V), distanta mica intre electrozi (3mm), KOH sau NaOH (soda caustica) pentru accelerarea reactiei.

Cea mai buna metoda pentru electroliza bruta ;)

Edited by flaviand, 22 April 2008 - 16:38.


#41
Ragnarok

Ragnarok

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 296
 • Înscris: 12.01.2006

View Postrocknum, on Apr 8 2008, 00:22, said:

incearca sa inlocuiesti electrolitii cu 2 creioane si o sa vezi ca mina dispare ca prin minune ;)
Grafitul din creion e plin de ceara si de-aia se faramiteaza. Ala din baterii e folosit ca electrod care nu se corodeaza... ce zici, ti-ar fi bun pe post de electrod care nu se corodeaza? Trebuie doar sa-l speli bine, pana scapi de praful ala negru de MnO2. Vezi ca amestecul de O2 si H2 e exploziv si il produci fix in cele mai bune proportii pentru o explozie, deci ai grija cu el daca ai de gand sa colectezi amestecul si nu gazele separat. Dintre metale, platina e tata lor, da e greu de gasit. Have fun!

#42
prometeu30

prometeu30

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 272
 • Înscris: 25.10.2007

View PostRagnarok, on May 6 2008, 22:19, said:

Grafitul din creion e plin de ceara si de-aia se faramiteaza. Ala din baterii e folosit ca electrod care nu se corodeaza... ce zici, ti-ar fi bun pe post de electrod care nu se corodeaza? Trebuie doar sa-l speli bine, pana scapi de praful ala negru de MnO2. Vezi ca amestecul de O2 si H2 e exploziv si il produci fix in cele mai bune proportii pentru o explozie, deci ai grija cu el daca ai de gand sa colectezi amestecul si nu gazele separat. Dintre metale, platina e tata lor, da e greu de gasit. Have fun!

Nu explodeaza decit daca-i dai foc!Explozia e ca la puscoaicele alaea cu carbid!

#43
rocknum

rocknum

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 439
 • Înscris: 16.08.2006

View PostRagnarok, on May 6 2008, 21:19, said:

Grafitul din creion e plin de ceara si de-aia se faramiteaza. Ala din baterii e folosit ca electrod care nu se corodeaza... ce zici, ti-ar fi bun pe post de electrod care nu se corodeaza? Trebuie doar sa-l speli bine, pana scapi de praful ala negru de MnO2. Vezi ca amestecul de O2 si H2 e exploziv si il produci fix in cele mai bune proportii pentru o explozie, deci ai grija cu el daca ai de gand sa colectezi amestecul si nu gazele separat. Dintre metale, platina e tata lor, da e greu de gasit. Have fun!
Platina zici ?
nu se corodeaza? sau se corodeaza foarte greu?
la fel si cu grafitul din baterii... nu se corodeaza sau se corodeaza foarte greu?
Grafitul din Acumulatori o fi mai bun? :D

Dar de paladiu ce parere ai ? :D

Edited by rocknum, 20 May 2008 - 22:31.


#44
rocknum

rocknum

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 439
 • Înscris: 16.08.2006
Am incercat cu grafit. Am ramas surprins de rezultate. Apa nu se mai inegreste cum pateam la metale. De farmitat vad ca nu se farmiteaza desi dupa ce le scot ma murdaresc putin pe mana. Voltajul este de 38V, e un transformator nesimtit de vreo 5 kile asa ca poate sa scoata din el amperi fara numar.
Bara de grafit am scos-o dintr-o baterie kinezeasca din aia obosita. Nu din aia 777 dar nici asta nu era departe.
Vreau sa incerc cu grafit din baterii mai capabile gen Varta sau Duracell.

Edited by rocknum, 24 May 2008 - 17:58.


#45
Ragnarok

Ragnarok

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 296
 • Înscris: 12.01.2006

View Postrocknum, on May 24 2008, 18:57, said:

Am incercat cu grafit. Am ramas surprins de rezultate. Apa nu se mai inegreste cum pateam la metale. De farmitat vad ca nu se farmiteaza desi dupa ce le scot ma murdaresc putin pe mana. Voltajul este de 38V, e un transformator nesimtit de vreo 5 kile asa ca poate sa scoata din el amperi fara numar.
Bara de grafit am scos-o dintr-o baterie kinezeasca din aia obosita. Nu din aia 777 dar nici asta nu era departe.
Vreau sa incerc cu grafit din baterii mai capabile gen Varta sau Duracell.
Vezi ca ai tensiune prea mare si incalzesti apa aiurea. La 5V se fae bine treaba asta si poti folosi cu incredere o sursa de PC. Scoate minim 30 de amperi pe 5V, si folosesti energia la electroliza, nu la fiert apa. Ce diode ai pentru redresare?

#46
SINEKT

SINEKT

  Cyber-omul

 • Grup: Banned
 • Posts: 4,047
 • Înscris: 23.02.2007
Eu cred ca daca el construieste un accelerator de particule capabil sa proiecteze protonii pozitivo-negativi ai substantei :

Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyl
alanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysyglutamylgycylalanylphenylala
nylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycyllisoleucyl
glutamyl
glutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanyl
glycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse
rylaspartyl
prolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalan
ylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylala
nylglutaminyl
cysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutamin
yllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionylt
yrosy
lalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartyl
glutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalyl
aspartyl
srylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylp
rolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylval
ylalanylprolyli
soleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartyl
aspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglyc
yltyrosylthreony
ltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasp
araginylarginylalanylalanylleucylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalany
lprolylproly
lleucylglutaminylglycylphenylalanylglysylisoleucylserylalanylprolylaspartylgluta
minylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyli
soleucylseryl
glycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyl
asparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyll
ysylvalyl
phenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylserina

prin gaura de vierme creata in spatiu-timpul elicoidal spiroidal al tubului Coquile la momentul de GH(dx)+45*sin3 secunde din reactia proto-neutronica a moleculei de apa cu grafitul, cred ca reuseste sa faca ce vrea.

#47
prometeu30

prometeu30

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 272
 • Înscris: 25.10.2007

View PostRagnarok, on May 25 2008, 21:25, said:

Vezi ca ai tensiune prea mare si incalzesti apa aiurea. La 5V se fae bine treaba asta si poti folosi cu incredere o sursa de PC. Scoate minim 30 de amperi pe 5V, si folosesti energia la electroliza, nu la fiert apa. Ce diode ai pentru redresare?

Pentru electroliza folosesc 2,5V la 200Amperi! Sunt curios cum scoateti voi oxigenul de acolo!La cita energie se consuma debia scot niste hidrogen si oxigen pe un virf de ac de seringa!

#48
Bean

Bean

  Guru Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 17,477
 • Înscris: 12.11.2006

View PostSINEKT, on May 25 2008, 21:44, said:

Eu cred ca daca el construieste un accelerator de particule capabil sa proiecteze protonii pozitivo-negativi ai substantei :

Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyl
alanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysyglutamylgycylalanylphenylala
nylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycyllisoleucy
l
glutamyl
glutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanyl
glycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanyls
e
rylaspartyl
prolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalan
ylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylal
a
nylglutaminyl
cysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutamin
yllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyl
t
yrosy
lalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartyl
glutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvaly
l
aspartyl
srylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylp
rolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylva
l
ylalanylprolyli
soleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartyl
aspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylgly
c
yltyrosylthreony
ltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasp
araginylarginylalanylalanylleucylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalan
y
lprolylproly
lleucylglutaminylglycylphenylalanylglysylisoleucylserylalanylprolylaspartylgluta
minylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyl
i
soleucylseryl
glycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyl
asparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyl
l
ysylvalyl
phenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylserina

prin gaura de vierme creata in spatiu-timpul elicoidal spiroidal al tubului Coquile la momentul de GH(dx)+45*sin3 secunde din reactia proto-neutronica a moleculei de apa cu grafitul, cred ca reuseste sa faca ce vrea.
Poate incerci si tu sa explicitezi acest post!

#49
loock

loock

  Unas

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 18,656
 • Înscris: 29.03.2006

View Postprometeu30, on May 25 2008, 21:49, said:

Pentru electroliza folosesc 2,5V la 200Amperi! Sunt curios cum scoateti voi oxigenul de acolo!La cita energie se consuma debia scot niste hidrogen si oxigen pe un virf de ac de seringa!

Probabil incerci cu apa chioara...
Pune in ea ceva - putina sare de ex, sau putina  soda, sau putin acid acid, etc...
Dupa asta, vezi sa nu arunci casa in aer cu HHO scos la 200 A...:)

Edited by loock, 25 May 2008 - 23:40.


#50
prometeu30

prometeu30

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 272
 • Înscris: 25.10.2007

View Postloock, on May 26 2008, 00:39, said:

Probabil incerci cu apa chioara...
Pune in ea ceva - putina sare de ex, sau putina  soda, sau putin acid acid, etc...
Dupa asta, vezi sa nu arunci casa in aer cu HHO scos la 200 A...:)

Daca era apa chioara nu circulau pe acolo 200A!Ca electrolit folosesc soda caustica!

#51
rocknum

rocknum

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 439
 • Înscris: 16.08.2006

View PostRagnarok, on May 25 2008, 21:25, said:

Vezi ca ai tensiune prea mare si incalzesti apa aiurea. La 5V se fae bine treaba asta si poti folosi cu incredere o sursa de PC. Scoate minim 30 de amperi pe 5V, si folosesti energia la electroliza, nu la fiert apa. Ce diode ai pentru redresare?
FR607 astea sunt diodele. Sunt cele mai mari care le-am gasit la magazin cand le-am luat.
In apa pun 2 lingurite de sare si se vede diferenta :)
Ma gandeam sa imi cumpar o sursa reglabila. Am si gasit una la conex electronic 0-50 V la 5A si are protectie in scurt si in consum.
Cred ca renunt la ideea cu oxigenul.
Ma gandeam sa produc Hidrogen mai ales ca acum a crescut pretul benzinei  :lol:
Apropos daca o sa colectez hidrogenul cu un furtun si o sa i dau foc cu bricheta o sa arda cu flacara invizibila cum se zice?

#52
spyderman

spyderman

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 611
 • Înscris: 23.08.2006

View Postrocknum, on Apr 7 2008, 00:37, said:

De obicei prin electroliza se placheaza cu metal alte metale. Asta se stie deja :)
Intrebarea este ce metale se pot folosi la electroliza apei doar pentru obtinerea de oxigen si hidrogen?
Fara a se mai oxida sau a migra electronii de la un electrod la altul.
Am incercat cu mai multe metale, si fierul se oxideaza imediat. Se subtiaza si rugineste instantaneu aproape :)
Ce metale pot fi folosite (daca exista asa ceva)  care sa nu se oxideze. Care sa ramana neschimbate chiar si la electroliza indelungata...
Auzisem de la cineva ca platina ar fi indicata.... voi ce parere aveti?
Aurul sau platina sau argintul! Sau o varianta mai ieftina grafitul sau carbunele ca acela folosit la baterii. Il poti recupera direct de la bateriile uzate

View Postrocknum, on May 26 2008, 11:33, said:

Apropos daca o sa colectez hidrogenul cu un furtun si o sa i dau foc cu bricheta o sa arda cu flacara invizibila cum se zice?
Ai grija man, hidrogenul este mult mai puternic decat benzina si mai mult decat atat, arde fara flacara!!!

Edited by spyderman, 26 May 2008 - 14:58.


#53
rocknum

rocknum

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 439
 • Înscris: 16.08.2006

View Postspyderman, on May 26 2008, 15:51, said:

Ai grija man, hidrogenul este mult mai puternic decat benzina si mai mult decat atat, arde fara flacara!!!

pai stai putin am vazut reviste cu masini hibrid pe benzina si hidrogen
Pe benzina aveau 130 cai iar pe hidrogen 100
cum sa fie mai puternic decat benzina cand motorul are putere mai mica pe hidrogen ?

apropos ce inseamna fara flacara? adica nu se vede flacara nu?

Edited by rocknum, 26 May 2008 - 16:48.


#54
spyderman

spyderman

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 611
 • Înscris: 23.08.2006

View Postrocknum, on May 26 2008, 17:47, said:

pai stai putin am vazut reviste cu masini hibrid pe benzina si hidrogen
Pe benzina aveau 130 cai iar pe hidrogen 100
cum sa fie mai puternic decat benzina cand motorul are putere mai mica pe hidrogen ?

apropos ce inseamna fara flacara? adica nu se vede flacara nu?
Trust me, hidrogenul este mult mai puternic decat benzina (de cca. 4x din cate stiu eu) Ai auzit pana acum de bomba cu hidrogen? Cica ar fi cea mai devastatoare  :naughty:

http://ro.wikipedia....ea_hidrogenului

Edited by spyderman, 26 May 2008 - 17:22.


Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate