Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
RPL2021: Instructiuni auto-recenzare

Info Coronavirus/Vaccin vs. Fake News

Ajutor pentru refugiatii ucraineni

[UNDE] Gasesc de inchiriat lumini...
 La multi ani @BlueKing-69!

La multi ani @CostyNn96!

The importance of being an archit...

City break de 3-4 zile ce locatie...
 Mission: Impossible – Dead ...

Amenajare parcare interioara

Trotineta electrica noua cu 0,7 k...

Netflix despagubeste statul itali...
 Unde depun declaratia 230 redirec...

Reset la Windows 10 si reinstalar...

Redline T30 DVB T2/C

Inchiriere auto intre 2 firme
 

Sa construim o casa 2007. Instalatii

- - - - -
 • Please log in to reply
1055 replies to this topic

#1
zen

zen

  Senior Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 4,952
 • Înscris: 18.03.2005
Ca sa facem cautarea mai usoara, am facut un topic doar pentru instalatiile electrice , sanitare, incalzire, curenti slabi, necesari constructiei unei case.
Puneti intrebari in tema, va rugam.

Quote


Edited by Kidu, 22 January 2007 - 22:43.


#2
Evergreen

Evergreen

  Proud "United Gashka" member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 15,485
 • Înscris: 09.12.2004
INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE
Lucrările executate vor fi de cea mai bună calitate astfel încât instalațiile să asigure o întreținere ușoară și performanțele pentru care au fost proiectate.
Se va garanta calitatea și cantitatea materialelor și manoperei prevăzute, astfel încât instalațiile electrice să fie complet terminate și pregătite pentru a fi utilizate de către beneficiar.
Tablourile de iluminat și forță vor fi alimentate din dulapurile de servicii generale la tensiunea 3 x 380/220 V, 50 Hz.
Intreaga aparatură montată în tablouri va fi de cea mai bună calitate, îndeplinind condițiile cerute de normele în vigoare, asigurând parametrii proiectați, neadmițându-se aparataj de slabă calitate.
Tablourile de distribuție vor fi etanșe cu gradul de protecție IP54 și montate pe pereți sau pe stelaje metalice în plan vertical cu acces numai din față.
Se vor prevedea materiale care să reziste forțelor datorate curenților de scurtcircuit ce pot să apară în timpul exploatării.
Tablourile și stelajele vor fi protejate contra coroziunii.
Toate aparatele de protecție la scurtcircuit și la suprasarcină vor fi de acceași fabricație și vor fi montate conform schemelor în toate tablourile de distriubție.
Circuitele de iluminat și forță vor fi executate în cabluri sau în conductoare protejate în tuburi de PVC sau metalice montate îngropat sau aparent.
Circuitele se vor fixa pe elementele de construcție cu accesorii de montare (cleme, console, dibluri, brățări) care să realizeze o prindere sigură în timp.
Traseele circuitelor pot fi modificate pe șantier în funcție de situațiile reale întâlnite doar numai cu acordul dirigintelui de șantier și al proiectantului de specialitate.
Toate dozele pentru montaj îngropat vor fi executate din plastic sau tablă izolată cu preșpan.
Dozele de derivație instalate îngropat sub tencuială se montează în așa fel încât capacul lor să se găsească la nivelul de finisaj al peretelui respectiv.
Legăturile electrice ale conductoarelor între ele, la aparate sau tablouri, se execută prin metode și mijloace prin care să se asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistență de trecere minimă, sigure în timp și ușor de verificat.
Alegerea metodelor și mijloacelor de executare a legăturilor electrice se face în funcție de materialul și secțiunea conductoarelor și de caracteristicile mediului de montare.
Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivații se face numai în accesoriile special prevăzute în acest scop (doze, cutii de legătură, etc).
Se interzice executarea legăturilor electrice între conductoare în interiorul tuburilor sau țevilor de protecție, plintelor, golurilor sau trecerilor prin elementele de construcție.
In instalațiile electrice va fi respectat codul culorilor conform Normativ I-7, respectiv
- verde/galben – conducta de protecție
- albastru deschis – conducta nul de lucru
- alb sau cenușiu deschis – conducte mediane sau neutre
- roșu, albastru închis, mov – conductoare de fază
Pentru cabluri se vor respecta la conductorii ce îi formează, codul culorilor din fabrică.

La execuția lucrărilor de instalații interioare se vor avea în vedere următoarele etape de execuție:
- studierea documentației de execuție, respectiv confruntarea acesteia cu situația din teren
- verificarea cantitativă și calitativă a materialelor ce urmează a fi puse în operă
- trasarea instalației
- montarea consolelor, diblurilor și a elementelor de fixare
- montarea cablurilor sau a tuburilor
- tragerea conductoarelor în tuburi
- executarea legăturilor electrice
- montarea corpurilor de iluminat, a prizelor și a întrerupătoarelor și comutatoarelor.

INSTALAȚII ELECTRICE EXTERIOARE
Instalațiile electrice exterioare se execută în cablu armat tip CYAbYF de secțiune corespunzătoare montate aparent sau îngropate în pământ.
La pozarea în sol s-a avut în vedere temperatura solului + 200C, rezistivitatea termică a solului 100 grade/W, adâncimea de pozare minimă 70 cm.
Montarea subterană a cablurilor se realizează conform PE 107, STAS 8591/1-91, cu menționarea următoarelor aspecte
- săpătura pentru pozarea cablurilor se va executa manual
- pe teren se vor monta garduri de susținere a pământului și podețele metalice pentru asigurarea accesului persoanelor pe perioada execuției
- pământul rămas în urma săpăturii va fi încărcat și transportat
- cutiile terminale și manșoanele vor asigura protecția cablului împotriva pătrunderii umezelii și a altor substanțe cu acțiune nocivă din exterior
- manșoanele de legătură trebuie să asigure  continuitatea perfectă a conductoarelor, continuitatea electrică a mantalei, continuitatea electrică a benzilor de armare și a
  ecranelor metalice, nivelul de izolație și protecția mecanică similară cu cea a cablului.
Se recomandă ca numărul de manșoane pe 1 km de linie nouă să fie de maxim 4 bucăți.
In subsoluri și încăperi tehnologic nu se vor realiza manșoane.
Cablurile pozate în încăperi, canale, se vor marca cu etichete de identificare la capete, la trecerile dintr-o cameră în alta și la încrucișări cu alte cabluri.
Manșonul de legătură sau derivație precum și cutiile terminale vor fi prevăzute cu etichete de identificate.
Razele minime de curbură ale cablurilor sunt cele indicate de furnizorul cablului sau în lipsa acestora în conformitate cu PE 107.
Se va evita pozarea cablurilor în straturi suprapuse atât din cauza influențelor termice defavorabile cât și a intervenției dificile ulterioare la stratul inferior.
La traversarea drumurilor carosabile cablurile se vor monta în tuburi PVC încastrate în beton.
Alegerea tuburilor și a traseului nu trebuie să conducă la solicitări dăunătoare cablului în timpul tragerii.
Racordarea tuburilor între ele trebuie realizată fără bavuri sau asperități care să conducă la deteriorarea cablului. Extremitățile tubului vor fi obturate.
Cablurile se montează între două straturi de nisip de 10 cm, peste ultimul strat așezându-se folie și bandă avertizoare inscripționată.
La pozarea cablurilor se va prevedea rezerva de cablu pentru compensarea deformărilor și pentru a permite înlocuirea cutiilor terminale și a manșoanelor.
La pozarea cablurilor se vor respecta distanțele față de celelalte instalații în conformitate cu PE 107 și anume
- în plan orizontal – 0,5 m față de apă – canal
- în plan vertical – 0,5 m față de toate instalațiile
INSTALAȚII DE CURENȚI SLABI TELEFONIE
Centrala va fi legată telefonic cu sediul dispecer.
In consecință a fost prevăzută o instalație interioară de telefonie cu posturi telefonice în punctele importante.
Rețeaua telefonică interioară se va realiza după o schemă radială.
Locurile de priză pentru telefon se vor prevedea la o înălțime de 20 – 40 cm față de pardoseala finită.
La locul de priză se va lăsa o rezervă de conductoare de 0,15 m.
Numărul și mărimea firidelor telefonice se vor alege urmărindu-se realizarea unei rețele cât mai economice în ansamblu.
Inălțimea minimă de la pardoseala finită până la baza firidelor telefonice va fi de 1 m, marginea de sus a firidei nedepășind 1,8 m.
Firidele de pe aceeași verticală se vor lega între ele prin 2 tuburi PVC 39 mm care se vor monta mascat.
Partea metalică a firidelor va fi conectată la priza de pământ a clădirii.
Tuburile pentru racordarea firidelor între ele se vor monta în linie dreaptă admițându-se cel mult o semicurbă la intrarea în firide.
In tuburi se va lăsa la instalare câte o sârmă de oțel de 3 mm pentru tragerea conductoarelor.
In firidele telefonice pentru fiecare circuit se va lăsa o rezervă de conductoare de 1-1,5 m.
Pentru instalațiile telefonice se vor folosi conductoare tip TY de sârmă moale de cupru cu diametrul de 0,5 mm izolate cu policlorură de vinil de diferite culori.
Tuburile de protecție vor fi din PVC sau metalice și se vor utiliza potrivit Normativului I-7 și a standardelor sau normativelor în vigoare.

Măsuri pentru perioada de exploatare
Prezentul proiect este întocmit în conformitate cu normele de protecție a muncii și a instrucțiunilor în vigoare, astfel încât în urma execuției să se asigure condiții normale de exploatare.
RECEPȚII, PUNERI ÎN FUNCȚIUNE, PROBE
După montarea conductorilor s-au făcut conexiunile la tabouri, se vor face măsurători ale rezistenței izolației conductoarelor între ele și față de pământ.
Se vor face teste electrice și fizice la toate materialele și echipamentele, certificate de laboratoare autorizate.
Va fi verificată funcționarea corectă a instalației de protecție prin legarea la pământ.
La recepție se vor prezenta certificatele pentru toate măsurătorile efectuate, inclusiv procesele verbale pentru lucrările ascunse.
Aceste acte vor fi folosite pentru întocmirea Cărții tehnice a construcției
In ceea ce privește rețelele exterioare, verificările în vederea recepției și punerii în funcțiune constau în următoarele
- respectarea distanțelor minime prescrise la pozare, atât în ceea ce privește adâncimea de pozare cât și în ceea ce privește condițiile impuse la intersecția cu alte instalații tehnice
- respectarea condițiilor prescrise la instalarea cablurilor în pământ și pe căi publice, în tuburi de protecție, în interiorul clădirilor, etc
- marcarea cablurilor, manșoanelor și a cutiilor terminale.
La darea în exploatare a unui cablu nou, se vor efectua toate încercările și verificările prevăzute în Nomenclatorul de verificări, încercări și probe privind montajul, punerea în funcțiune și darea în exploatare a instalațiilor energetice PE 003/84.
La darea în exploatare a unei rețele de cabluri de energie electrică, se va ceda unității de exploatare prin executantul lucrării următorul material documentar
- proiectul rețelei de cabluri electrice
- schițele cotate, cu modificările față de desenele de execuție
- certificatele de calitate și buletinele privitoare la încercările cablului executat la fabrica furnizoare sau la încercările făcute pe șantier
- degajări de la proiect
- detalii asupra încrucișărilor cu alte trasee de cabluri sau canalizări de conducte de orice fel.
Incercările cablurilor după montaj se face conform PE 116/94 – Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice.

#3
Evergreen

Evergreen

  Proud "United Gashka" member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 15,485
 • Înscris: 09.12.2004
INSTALAȚII EXTERIOARE DE APĂ, CANALIZARE ȘI STINS INCENDIU

A. Prezentul caiet de sarcini se referă la execuția lucrărilor pentru instalația de alimentare cu apă potabilă, de stins incendiu și canalizare menajeră aferente centralei.
* Instalația de alimentare cu apă cuprinde
- sursa de apă (puț forat)
- conducta de distribuție de la puțul forat la centrală
- instalații hidraulice
* Instalația exterioară de stins incendiu cuprinde
- rețeaua de hidranți exteriori
- hidranți subterani
* Debitul și presiunea necesară pentru hidranții exteriori sunt
  asigurate de la stația de pompe PSI din centrală.
* Canalizarea menajeră exterioară cuprinde
- rețea exterioară de canalizare pe platformă
- cămine de canalizare menajeră
- fosă septică
- puț absorbant

1. Pentru realizarea instalațiilor de alimentare cu apă și PSI pe platforma centralei se vor folosi următoarele materiale
• conducte din oțel Zn, oțel negru sau polietilenă de înaltă densitate PEID-PE 80 Pn 10
• cămine de vane
• capace și rame pentru cămine
• vane, robineți etc.

2. Conducte pentru rețeaua de apă și PSI
• Conductele din oțel Zn vor fi conform STAS 6756
• Conductele de polietilenă pentru alimentarea cu apă vor respecta condițiile Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare și tehnologice cu țevi de polipropilenă și polietilenă de înaltă densitate 003/1996, aprobate cu Ordinul nr. 17/N din 28 martie 1996
• Țevile vor fi conform normei UNI 7611-tip 312 – PE 80
• Țevile vor fi drepte cu suprafața interioară și exterioară netedă, fără fisuri sau cojeli.
• Dimensiunile vor fi verificate cu șublerul urmărindu-se valorile prescrise în normele interne ale producătorului
• La achiziționarea țevilor se va urmări existența ceriticatului de calitate al producătorului și agrementului tehnic

3. Căminele de vane
• Căminele de vane pot fi realizate din zidărie de cărămidă, beton monolit
• Capacele căminelor vor fi conform STAS 2308

• Capacele și ramele vor fi tip III – carosabile
• Inainte de a fi puse în operă se vor verifica ca aspect și dimensiuni
• Se va urmări certificatul de calitate de la producător

4. Armături de închidere și de reținere
• Robinetele de trecere, de reglaj vor fi cu sferă sau cu sertar, îmbinate cu filet și mufe sau cu flanșe
• Robinetele vor avea presiunea nominală minimă de PN = 10 bari
• Robinetele vor respecta normele interne ale producătorilor
• Robinetele puse în operă vor avea dimensiunea țevii pe care sunt montate
• Inainte de a fi montate vor fi supuse verificării de aspect, de dimensiune, de funcționalitate a organului de închidere, a filetului de îmbinare cu conducta
• Se va verifica existența atestatului de verificare a lotului la producător și a certificatului de agrement.

5. Hidranții subterani de incendiu
• Hidranții subterani vor fi conform STAS 695
• Hidranții vor fi prevăzuți cu cutie pentru hidranți STAS 3226
• Atât corpul hidrantului cât și cutia vor fi realizați din fontă cenușie 250 SR ISO 185
• Hidranții vor fi prevăzuți cu cot și picior pentru racordare din fontă G25DIN1961
• Hidranții vor fi protejați prin vopsea epoxigudron
• Caracteristici principale
* presiune nominală 10 bar
* temperatura de lucru 4- 400C
* dimensiuni flanșe conform DIN 2532 Pn 10
• Vor fi marcați prin plăcuțe indicatoare conform STAS 297/2
• Se va verifica existența atestatului de verificare a lotului la producător și a certificatului de agrement

6. Ordinea de execuție a lucrărilor
Rețele exterioare de apă și PSI
Ordinea de execuție a lucrărilor este următoarea
• Trasarea și luarea măsurilor la poziție
• Executarea șanțului manual (decapare, săpătură)
• Verificarea poziției conductelor
• Fixarea și consolidarea conductelor prin aruncare de pământ peste conductă în apropierea punctelor de îmbinare și umplerea sub conducte cu nisip
• Efectuarea probei de presiune
• Astuparea șanțului

7. Descrierea execuției
Rețele exterioare de apă potabilă și PSI
• La execuția lucrărilor de rețele de apă se va ține seama de prescripțiile SR 3416-96
• Conductele se vor monta îngropat respectându-se adâncimea de îngheț STAS 6054-90
• Conductele se vor monta cu pantă de 1‰ - 2‰

• Conductele se vor poza pe fundul șanțului, care în prealabil, a fost nivelat și prevăzut cu un strat de nisip de 15 cm
• După pozarea conductei, spațiile liber rămase între tub și peretele șanțului vor fi umplute cu pământ selecționat, apoi se adaugă un strat de nisip de 15 cm
• Este indicat să se lase spații între extremitățile tubului sau îmbinări, pentru operațiile de probă și montări ulterioare.
• Executarea săpăturilor se va face după operația de trasare care se va face conform STAS 9824/5.

8. Rețea canalizare exterioară
• Proiectarea rețelelor de canalizare se va face conform STAS 3051
• Pentru dimensionarea hidraulică a lucrărilor de canalizare, se vor respecta prevederile STAS 1486 STAS 4068/1 4068/2 STAS 4273
• Adâncimea de fundare a tuburilor nu va fi mai mică decât adâncimea de îngheț, conform STAS 6054
• Materialele folosite pentru canalizare exterioară pot fi
* tuburi de beton simplu STAS 816
* tuburi din polipropilenă, PE etc.

Transportul, manipularea și depozitarea
• Transportul, manipularea și depozitarea tuburilor se va face astfel încât acesta să nu se deterioreze în timpul transportului, la încărcare, descărcare și la depozitarea pe șantier.

9. Trasarea lucrărilor și executarea săpăturilor la canalizare
• Trasarea pe teren a conductelor se va face conform prevederilor STAS 9824-5
• Canalizarea se va executa, începând cu partea din aval și mergând spre partea din amonte
• Execuția tranșeelor pentru pozarea conductelor se va face cu respectarea prevederilor SR 4163/3, a proiectului, a normelor de protecția muncii în construcții și a condițiilor locale din teren
• Săpătura la tranșee se va executa manual și cu puțin timp înainte de montarea tuburilor pentru a evita înmuierea terenului prin apa de ploaie sau de infiltrare
• Săpăturile cu taluz vor fi executate respectând relația De = 50 cm
• Tranșeele trebuie executate pe traseul, lățimea, panta și adâncimea, indicate în proiect
• Fundul tranșeei trebuie să fie egal, stabil, cu pantă și adâncimea indicată în proiect
• Suprafața patului de pozare să fie continuă, netedă și să nu conțină particule prea mari care pot produce încărcări punctiforme asupra tubului
• Se va asigura rezemarea conductei pe toată lungimea acesteia, respectându-se panta de montaj proiectată și se vor lua măsuri împotriva alunecării în cazul pantelor pronunțate
• Până la efectuarea probei de presiune, se va face o umplutură parțială lăsând libere îmbinările pentru a se controla etanșeitatea acestora
• Schimbările de direcție se vor executa în cămine de canalizare STAS 2408
• Pozarea tubului pe terenul de fundare se va face prin amenajarea unui pat de rezemare cu unghiul la centru de 900

• In cazul tranșeelor executate cu sprijiniri clasice (dulapi, șpaițuri) tuburile se vor introduce prin lansarea într-un singur loc și împingerea sau tragerea lor pe orizontală pe fundul tranșeei, cu ajutorul unor cărucioare speciale, cu respectarea normelor de protecția muncii

10. Imbinarea tuburilor
• Pentru conductele de material plastic îmbinarea se realizează rapid și ușor cu ajutorul unei soluții și a inelului de cauciuc
• Pentru tuburile de beton simplu se va asigura cimentarea rosturilor de îmbinare
• Umplutura se va executa numai după probarea conductelor de apă și canalizare

11. Protecția muncii
La execuție se vor respecta din Normele de protecția muncii specifice activității de construcții-montaj.
Executantul se va îngriji să se asigure
• îmbrăcăminte specială de protecție cizme de cauciuc, mănuși de cauciuc, căști de protecție etc.
• să existe o trusă farmaceutică de prim ajutor cu toate accesoriile necesare pentru operațiile de salvare
• muncitorii care prezintă răni, tăieturi, stare avansată de oboseală nu vor fi admiși în munca de execuție și exploatare
• săpăturile vor fi prevăzute cu sprijiniri
• pentru a se evita accidentele, elementele verticale de sprijinire vor depăși cu cel puțin 15 cm, marginea superioară a săpăturii
• șanțurile se vor semnaliza cu parapete și podețe de inventar
• tuburile se vor așeza la o distanță de minimum 3 m față de marginea șanțului
• depozitarea tuburilor se va face orizontal
• se interzice descărcarea tuburilor prin cădere liberă, manipularea tuburilor agățate prin trecerea cablului longitudinal prin tub sau cu cârlige la capetele tubului, ciocnirea tuburilor între ele sau de alte obiecte
• coborârea în șanț a țevilor, tuburilor, având greutatea < 50 kg se poate face manual, iar cele cu greutatea > 50 kg se va face cu mijloace mecanice
• coborârea în șanț a muncitorilor se va face numai cu mijloace specializate

B. Recepții, punerii în funcțiune, probe etc
Recepția lucrărilor de instalații exterioare, apă și canalizare se efectuează în conformitate cu prescripțiile în vigoare privind verificarea calității și recepției lucrărilor și anume
- Normativ C56
- Normativ I25

1. Conductele subterane exterioare de apă potabilă și PSI
a. Verificarea tranșeei și patului conductelor și verificarea conductei montate în tranșee pe tronsoane de cel mult 100 m, controlându-se în timpul montării conductei dacă nu au rămas corpuri străine în conducte și dacă îmbinările sunt corect executate. La verificarea tranșeei și patului conductei se va urmări adâncimea tranșeei, aliniamentul, panta fundului și natura terenului.
b. Verificarea hidraulică de rezistență și etanșeitate se va face înainte de executarea umpluturilor. Nu se admite încercarea pneumatică. Incercarea se face pe porțiuni de conductă la care au fost montate toate armăturile a căror lungime în cazurile curente nu trebuie să depășească 200 m. Incercările se încep după ce conducta a fost acoperită cu un strat de cca. 30 cm pământ, lăsându-se libere îmbinările.
Fiecare tronson din rețeaua exterioară de distribuție supus încercării se închide la ambele capete cu dopuri prevăzute cu ramificații din țevi de 1/2 - 1 pentru montarea manometrului, racordarea la conductele de alimentare cu apă pentru probă și evacuarea aerului.
c. Presiunea de încercare a rețelelor exterioare va stabili după cum urmează
- pentru rețelele la care presiunile de serviciu sunt mai mici de 6 bar
  presiunea de încercare va fi de 2 x persiunea de regim.
- la rețele în care se realizează presiunea de serviciu peste 6 bar,
  presiunea de încercare va fi de 1,5 x presiunea de regim, dar cel
  puțin 10 bar.
d. Presiunea se va realiza cu o pompă de mână cu piston, nefiind admise pompe centrifuge.
e.Se va verifica dacă s-a efectuat dezinfecția rețelei de apă potabilă. Dezinfectarea se face cu apă conținând 20 – 30 mg/l. clor, care trebuie să rămână în rețea cel puțin 24 ore. După acest interval de timp se elimină apa cu clor din conducte prin cămine de golire și se spală cu un curent de apă curată.
f. Rețeaua se consideră dezinfectată dacă apa îndeplinește condițiile de potabilitate conform STAS 1342, putând fi dată în exploatare cu avizul organelor sanitare.
g. Se va efectua verificarea umpluturilor, a pava jelor refăcute, a zonelor verzi refăcute, a armăturilor și a căminelor de pe conductă.

2. Conductele subterane exterioare de canalizare
Conductele subterane exterioare de canalizare se verifică astfel
a. Verificarea tranșeei și patului conductelor se va face la fel ca la conductele de apă.
b. Verificarea la etanșeitate se face între două cămine consecutive înainte de execuția umpluturilor, după ce chitul, betonul sau mortarul puse în operă au ajuns la rezistența proiectată.
c. Se vor executa umpluturi de pământ parțiale peste canal lăsând îmbinările libere.
d. Umplerea cu apă a canalului se face de la capătul aval, aerul evacuându-se pe la capătul amonte.
După umplerea canalului, se lasă canalul plin cu apă un interval de timp de minimum 24 ore.
* Presiunea de probă, măsurată la capătul aval al tronsonului se va lua, pentru canale cu nivel liber de apă, egală cu 0,5 bar, durata probei va fi de 15 minute.
* Se va efectua verificarea umpluturilor a pavajelor refăcute, a zonelor verzi refăcute, a armăturilor și a căminelor de pe conducte.

#4
MirelaLucia

MirelaLucia

  Senior Member

 • Grup: Members
 • Posts: 4,433
 • Înscris: 11.01.2007
cum procedez pentru a trage curent de la o distanta de 200m? unde ma duc? cine vine sa vada care e solutia cea mai buna? si asa mai departe. care sunt pasii si care sunt sfaturile voastre in acest sens, din experienta.

#5
zen

zen

  Senior Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 4,952
 • Înscris: 18.03.2005

View PostMirelaLucia, on Jan 16 2007, 13:06, said:

cum procedez pentru a trage curent de la o distanta de 200m? unde ma duc? cine vine sa vada care e solutia cea mai buna? si asa mai departe. care sunt pasii si care sunt sfaturile voastre in acest sens, din experienta.

mirela, iiti mai zic odata, desi s-a mai zis de 3 ori acelasi lucru.
ca sa tragi curent, trebuie sa mergi la renel, sa depui o cerere. ei vor da la proiectat solutia, o sa iti comunice un pret, iar tu te vei negocia.
in ecuatia asta, singurul lucru pe care il vei face va fi negocierea si plata.
NU  vei sapa nimic tu sau sotul tau.

#6
MirelaLucia

MirelaLucia

  Senior Member

 • Grup: Members
 • Posts: 4,433
 • Înscris: 11.01.2007
Am impresia ca va enervati degeaba. S-a mai scris  de 3 ori despre acest lucru? poate imi spune si mie cineva cum pot cauta o informatie in toate topicurile si in toate paginile lor? ca eu nu am gasit. Nu se poate cauta decat dupa un topic pe care il stii deja si si asa, in cadrul lui nu poti cauta dupa un cuvant sau grupuri de cuvinte. daca tu crezi ca sta cineva sa consulte toate topicurile si toate paginile ca sa  gaseasca o informatie scris deja, te inseli.

Ai dreptate sa nu se mai repete intrebari care s-au pus deja, dar dati oamenilor noi informatia privind modalitatea de cautare a acestor informatii printre cele deja postate.
Inainte sa te iei de cineva ca nu a facut un lucru, invata-l intai sa il faca. ( e o regula de baza  a democratiei).

#7
alegros

alegros

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 485
 • Înscris: 29.05.2006
Va salut pe toti de pe acest topic! Se pare ca o sa va stresez cu ceva intrebari de profan dar de ale caror raspunsuri am mare nevoie deoarece ma aflu in faza de discutii cu specialistul in instalatii si nu stiu ce sa-i cer mai bun pentru viitoarea mea casa care are un gol peste living de cca30 m2 si nu stiu cam cum ar trebuii sa fie realizata incalzirea: cu radiatoare sau incalzire in pardoseala sau si una si alta, pentru ca unii spun ca in cazurile de cladiri inalte este recomandat incalzirea in pardoseala, altii spun ca nu este prea eficienta si ca mai bune sunt radiatoarele...si eu sunt deja in ceata...poate sa ma lamureasca cineva avizat?.Multumesc mult!

#8
sns

sns

  Junior Member

 • Grup: Members
 • Posts: 105
 • Înscris: 16.01.2007

View PostMirelaLucia, on Jan 16 2007, 13:06, said:

cum procedez pentru a trage curent de la o distanta de 200m? unde ma duc? cine vine sa vada care e solutia cea mai buna? si asa mai departe. care sunt pasii si care sunt sfaturile voastre in acest sens, din experienta.


#9
sns

sns

  Junior Member

 • Grup: Members
 • Posts: 105
 • Înscris: 16.01.2007

View PostMirelaLucia, on Jan 16 2007, 13:06, said:

cum procedez pentru a trage curent de la o distanta de 200m? unde ma duc? cine vine sa vada care e solutia cea mai buna? si asa mai departe. care sunt pasii si care sunt sfaturile voastre in acest sens, din experienta.
Prima data se obtine un "aviz energetic" de la renel care costa aproximativ 50 ron, si care impune niste conditii tehnice de executie.
Dupa aceea se cauta o firma agreata de renel care sa execute lucrarea, (aici intra negocierea)

#10
Shoby007

Shoby007

  Junior Member

 • Grup: Members
 • Posts: 175
 • Înscris: 09.05.2005
In sfarsit un pic de ordine in "construirea unei case"  :coolspeak: . Felicitari moderatorilor pentru solutia aleasa.
@ alegros: solutia optima pentru tine e o combinatie intre incalzirea cu radiatoare si cea prin pardoseala. Dimensionarea se va face pentru radiatoare, incalzirea prin pardoseala avand in cazul tau rol de "sprijin" a instalatiei de radiatoare.

#11
alegros

alegros

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 485
 • Înscris: 29.05.2006

View PostShoby007, on Jan 16 2007, 16:17, said:

In sfarsit un pic de ordine in "construirea unei case"  :coolspeak: . Felicitari moderatorilor pentru solutia aleasa.
@ alegros: solutia optima pentru tine e o combinatie intre incalzirea cu radiatoare si cea prin pardoseala. Dimensionarea se va face pentru radiatoare, incalzirea prin pardoseala avand in cazul tau rol de "sprijin" a instalatiei de radiatoare.
Da asa se pare, insa acesta combinatie este foarte costisitoare pentru ca necesita doua centrale separate datorita temperaturilor diferite de incalzire a agentului termic. Insa daca as folosii un semineu montat in livingul cu gol deasupra in locul incalzirii prin pardoseala, care pe langa rolul de "sprijin" a instalatiei de radiatoare ar avea si un efect estetic pentru living...ce zici?

Edited by alegros, 16 January 2007 - 17:19.


#12
Shoby007

Shoby007

  Junior Member

 • Grup: Members
 • Posts: 175
 • Înscris: 09.05.2005
Nu-i deloc costisitoare si in nici un caz nu ai nevoie de 2 centrale. Daca mergi pe varianta semineului, sa iei unul mai "inteligent", sa recuperezi cat mai mult din caldura pe care o emana.

#13
X-plane

X-plane

  ANTICOMUNIST.

 • Grup: Validating
 • Posts: 7,838
 • Înscris: 15.03.2006

View Postalegros, on Jan 16 2007, 15:09, said:

Va salut pe toti de pe acest topic! Se pare ca o sa va stresez cu ceva intrebari de profan dar de ale caror raspunsuri am mare nevoie deoarece ma aflu in faza de discutii cu specialistul in instalatii si nu stiu ce sa-i cer mai bun pentru viitoarea mea casa care are un gol peste living de cca30 m2 si nu stiu cam cum ar trebuii sa fie realizata incalzirea: cu radiatoare sau incalzire in pardoseala sau si una si alta, pentru ca unii spun ca in cazurile de cladiri inalte este recomandat incalzirea in pardoseala, altii spun ca nu este prea eficienta si ca mai bune sunt radiatoarele...si eu sunt deja in ceata...poate sa ma lamureasca cineva avizat?.Multumesc mult!


Ideal ar fi o incalzire mixta, chiar daca e mai spumpa:
Incalzirea in pardoseala este foarte eficienta pana la nivelul +240 cm dar are un dezavantaj, singurul as zice eu: are inertie termica mare. Adica se incalzeste greu si se raceste la fel de greu. Asta inseamna ca daca ai parte de o zi mai friguroasa, care ar necesita incalzirea casei, incalzirea in pardoseala are un timp de raspun in medie de 48 ore.

In acest caz radiatoarele vor compensa. Daca ai suprafata vitrata mare vei avea nevoie de ceva convectori ingropati in pardoseala in dreptul ferestrelor+incalzirea in pardoseala= solutia problemei.


Edit: Solutia nu este prea scumpa daca stii unde sa cauti.

Edited by X-plane, 16 January 2007 - 19:04.


#14
mpoval

mpoval

  Junior Member

 • Grup: Members
 • Posts: 59
 • Înscris: 05.06.2004
Cam cum ar trebui inceputa o astfel de cautare?
Si eu sunt in postura celui care cauta o solutie optima de incalzire a unei case la care livingul are o inaltime de 330 de cm. Avand o suprafata vitrata destul de mare se pare ca incalzirea in pardoseala este oportuna.
Si mai am o intrebare: daca am un proiect bine facut (am vazut un soft de proiectare la Valrom) montajul poate fi facut si cu mesteri autohtoni?

#15
X-plane

X-plane

  ANTICOMUNIST.

 • Grup: Validating
 • Posts: 7,838
 • Înscris: 15.03.2006

View Postmpoval, on Jan 16 2007, 20:32, said:

Cam cum ar trebui inceputa o astfel de cautare?
Si eu sunt in postura celui care cauta o solutie optima de incalzire a unei case la care livingul are o inaltime de 330 de cm. Avand o suprafata vitrata destul de mare se pare ca incalzirea in pardoseala este oportuna.
Si mai am o intrebare: daca am un proiect bine facut (am vazut un soft de proiectare la Valrom) montajul poate fi facut si cu mesteri autohtoni?


Ideal ar fi sa faci lucrarea cu o firma din domeniu. Chiar daca e mai scump. Zilele trecute am avut surpriza sa constat ca anumiti meseriasi (foarte buni e drept) au preturi mai amri ca o firma (care face treaba buna+garantia lucrarii intre 1 si 4 ani, in functie de acea firma)

#16
mpoval

mpoval

  Junior Member

 • Grup: Members
 • Posts: 59
 • Înscris: 05.06.2004
Am avut si eu o astfel de surpriza placuta la montajul tiglei pentru acoperis unde manopera pentru montaj mi s-a parut rezonabila in conditiile garantiilor prezentate de o firma specializata pentru astfel de lucrari.
La mine s-ar putea sa fie o problema - sunt dintr-un oras de provincie si pe la noi in afara de citiva "meseriasi" nu prea ai de unde alege. Ma gandesc ca pentru o instalatie care sa acopere 80 de metri patrati pe nivel x 2 nivele, ar trebui sa se lucreze vreo 2 saptamani si de aici o decizie si costuri mai mari pentru deplasarea unei echipe.
Ar fi interesant de aflat si cativa producatori de astfel de instalatii recomandati de cei care au montat pana acum un sistem de incalzire prin pardoseala. Pana acum eu am luat informatii despre Valrom si Henco.

#17
Evergreen

Evergreen

  Proud "United Gashka" member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 15,485
 • Înscris: 09.12.2004
@MirelaLucia> deja imi pun mari semne de intrebare asupra ta si a capacitatii de intelegere a lucrurilor....si noi nu trebuie sa enervam dupa ce umblam toata ziua...trebuie sa venim sa facem repetitie pe forum.
Ne vom vedea si la anu' si tu nu vei misca un pai in executia casei tale, atita timp cit vrei sa AI TOATE INFORMATIILE din forum si nu o sa te joci cu mausu pe START>SHUT DOWN.

CITESTE BINE SI BAGA LA CAP: SA NU MI SE MISTE MIE MAUSU DE PE ECRAN (CA SA DAU ADD REPLY) DACA IN CAZUL IN CARE MAI PUI INTREBARI LA CARE AI PRIMIT ORI S-A MAI RASPUNS IN TRECUT, DACA NU O SA TE RAPORTEZ MODERATORILOR PENTRU CA POSTEZI NUMAI CA SA TE AFLI IN TREABA ORI SA ADUNI POSTURI

PS: Lecturi suplimentare: regulamentul forumului, cum se foloseste corect un forum, ce inseamna "enter words to search..."  

(dupa o zi de kko am parte aici de bomboana pe coliva...peste tot singe si victime)


@zen> ai dreptate, dar poti alege firma acreditata Electrica cu care faci lucrarea si,daca din intimplare ai in curte un sant la cotele date in proiect, crezi ca nu fac lucrarea?!?! :)
@MPOVAL> chiar DACA o lalaie pe lucrare, mai mult de o saptamina nu le ia sa termine lucrarea

Edited by Evergreen, 16 January 2007 - 20:22.


#18
MirelaLucia

MirelaLucia

  Senior Member

 • Grup: Members
 • Posts: 4,433
 • Înscris: 11.01.2007
Draga evergreen, daca tu ai avut o zi de kkt e treaba ta, poate au avut si altii si nu mai fac atat caz

1. nu intru ca sa adun posturi, nici nu inteleg de ce ar trebui sa le adun? imi dati un premiu?
2. nu incalc regulile forumului, si nu inteleg de ce sa mi se interzica accesul sa pun intrebari
3. daca fiecare care scrie aici ar aplica regula ta, ar insemna sa nu mai scrie aproape nimeni, pentru  ca s-a scris aproape totul.
4. traim in democratie, nu vrei sa raspunzi, nu raspunde.

faptul ca vreau sa obtin o informatii este libertatea mea, chiar daca au mai intrebat si altii acum 2 ani. S-au schimbat sistemele, au aparut materiale noi, s-au schimbat normele, s-au schimbat preturile si lumea poate se orienteaza acum dupa alte criterii fata de cum se orientau acum 3 ani. mi se pare firesc ca cineva sa mai puna aceeasi intrebare.

Si daca repet intrebarea nu inseamna ca nu stiu ce mi-am spus, ci ca poate vreau si alte opinii, te-ai intrebat asta?

Nu te-am injurat, nu te-am respectat mai putin, nu inteleg cu ce esti asa deranjat.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate