Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Balti de pescuit in Dobrogea - li...

EURO 24 - Meciul 2: Belgia - Roma...

Metru Jysk/Ikea

Camping Franta - Chamonix
 Folie pentru protectie solara

Tur Slovenia.

Dilae din Slatina, cel mai destep...

Nikon Z6III
 Caști bluetooth pentru smart...

Mutare tablou electric exterior

La mulți ani @leomagic44!

Recomanadare viniluri
 Tv ars din cauza la cctv?

Recomandare soundbar pentru telev...

Vecinii din curte au pus monopol ...

La multi ani @MariusEXxTREME!
 

Termene si legislatie pt a deveni prosumator

- - - - -
 • Please log in to reply
54 replies to this topic

#1
Courage

Courage

  Founder

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 21,722
 • Înscris: 26.11.2001
Cred ca putini stim care sunt termenele legale pt a deveni prosumatori.
Din pacate, la distribuitori e jale si au inchis orice mijloc de comunicatie.

Quote

de la ziua n cand depui actele ai:
1. n+2 pentru verificare acte si cerere completari daca e cazul de catre distribuitor.

Daca cer acte atunci X e ziua cand depui actele finale, daca nu x=n

1.1 In maxim doua zile lucratoare, OD trebuie sa trimita solicitantului racordării factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare

2. X+5 pentru inlocuire contor, montare contor suplimentar indre invertor si reteaua de consum(se face de catre distribuitor). Incepere probe pe injectare

3. X+10 finalizare probe.

4. X+13 emitere certificat de racordare.

5. Trebuie sa depui PV de punere in functiune.

6. De la pasul 5 inca 2 zile

Termenele legale sunt stabilite azi (4 iulie 2022) in acest act, iar de interes sunt Capitolul IV - art 24-30 si art 41Quote

Capitolul IV Reguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile

Articolul 24
(1) După realizarea instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuție notificarea privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice, conform modelului din anexa nr. 2, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care la locul de consum existent prosumatorul racordează și o instalație de stocare, acesta confirmă în cuprinsul notificării deținerea instalației de stocare.
(2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalități:
a) direct;
b) prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele și pe seama solicitantului;
c) prin furnizorul de energie electrică, în numele și pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienților casnici.
(3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
(4) Notificarea și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:
a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;
b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

Articolul 25
(1) În termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, operatorul de distribuție verifică documentația depusă.
(2) În cazul în care constată că documentația depusă este incompletă, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând informațiile sau documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute.
(3) Prosumatorul transmite operatorului de distribuție documentația completată conform prevederilor alin. (2), fără a fi necesară o altă cerere de punere sub tensiune pe perioada de probe din partea prosumatorului.
(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentației complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului racordării factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.

Articolul 26
(1) În cazul în care la instalația de utilizare a unui loc de consum existent se racordează instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, operatorul de distribuție:
a) actualizează certificatul de racordare existent; sau
b) emite certificat de racordare fără a fi necesară actualizarea avizului tehnic de racordare emis pentru locul de consum respectiv, în cazul în care la locul de consum nu există un certificat de racordare emis la data primirii de către operatorul de distribuție a notificării prevăzute la art. 24 alin. (1).
(2) În situația prevăzută la alin. (1) nu se realizează lucrări suplimentare sau modificări în instalațiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare.
(3) Operatorul de distribuție are obligația de a analiza și utiliza releele/funcțiile de protecție existente în punctul de racordare/delimitare (după caz), în circuitele electrice de curent alternativ aferente instalațiilor de producere a energiei electrice, inclusiv cele existente în modulul generator/generatorul sincron și în restul instalației de utilizare, în vederea respectării cerințelor prevăzute în Norma tehnică „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea“, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Articolul 27
(1) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziția și înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, inclusiv a sistemului de comunicație, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.
(2) Achiziția și montarea altor echipamente decât cele prevăzute la alin. (1) din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură și protecție, dacă acestea sunt necesare ca urmare a racordării instalației de producere a energiei electrice la locul de consum existent, precum și suportarea costurilor aferente acestor activități se realizează în conformitate cu prevederile regulamentului.
(3) Operatorul de distribuție montează și, dacă este cazul, înlocuiește grupurile de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalațiile de utilizare ale prosumatorilor, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării transmise de prosumator conform prevederilor art. 24 alin. (1), însoțită de documentația completă, operatorul de distribuție înlocuiește contorul, montează, după caz, echipamentele necesare, conform prevederilor alin. (2), și transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz.
(5) Contoarele și elementele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Articolul 28
(1) Pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii contorului, montării echipamentelor necesare conform prevederilor art. 27 alin. (1)-(3) și transmiterii de către operatorul de distribuție prosumatorului a notificării de punere sub tensiune.
(2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalațiilor de producere și, după caz, a instalației de stocare.

Articolul 29
(1) Operatorul de distribuție are obligația să actualizeze/să emită și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune.
(2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat/emis este condiționată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.
(3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.

Articolul 30
Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum două zile lucrătoare de la data actualizării/emiterii certificatului de racordare.

Articolul 41
Sunt interzise operatorilor de distribuție solicitarea oricăror alte documente în afară de cele prevăzute în prezenta procedură, precum și solicitarea realizării de probe/teste pentru instalațiile de producere a energiei electrice și pentru instalațiile de stocare, după caz, ale căror rezultate sunt deja confirmate prin documentele transmise de prosumator conform prevederilor prezentei proceduri.
Art 7 din ord ANRE 95/2022 atasat mai jos, care spune
- costurile cu schimbarea de contor retea, contor si BMPT productie PV sunt suportate de OD, iar asta e important, pt ca doar acel BMPT costa cateva sute de lei.

Attached File  Metodologie compensare - modificat cf. Ord 95-2022.pdf   237.5K   11 downloads

Quote


Art. 7. -
(1) Costurile cu achiziția și montarea grupurilor de măsurare a energiei electrice din
punctul de delimitare între instalațiile prosumatorului și cele ale OD sunt suportate de
către OD la rețelele căruia este racordată centrala electrică
prevăzută la art. 5 alin. (1), în
conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele
electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Costurile cu achiziția, montarea, sigilarea, verificarea, inclusiv înlocuirea, dacă este
cazul, a grupurilor de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalațiile
prosumatorului, se suportă de către OD la rețeaua căruia se află racordate centralele
electrice respective,
fiind recunoscute în programul de investiții luat în considerare de
ANRE la aprobarea tarifelor pentru tariful de distribuție a energiei electrice.

(3) Dacă schema electrică a centralei electrice conține instalație de stocare a energiei
electrice produse din surse regenerabile, costurile cu achiziția, montarea, sigilarea,
verificarea, inclusiv înlocuirea, dacă este cazul, a grupurilor de măsurare a energiei
electrice produse în instalația de stocare respectivă, amplasate în instalațiile
prosumatorului, se suportă de către OD la rețeaua căruia se află racordate centralele
electrice respective, fiind recunoscute în programul de investiții luat în considerare de
ANRE la aprobarea tarifelor pentru tariful de distribuție a energiei electrice.

(4) În vederea montării, sigilării, verificării, inclusiv înlocuirii, dacă este cazul, a
grupurilor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (2) și (3) de către OD,
prosumatorul va asigura accesul acestuia la instalațiile proprii, inclusiv pentru activitățile
ulterioare de verificare a grupurilor de măsurare respective.Spoiler

Dupa ce aveti certificatul de prosumator, il trimiteti pe email la furnizor si in maxim 10 zile lucratoare, trebuie sa aveti contractul de prosumator!

Daca se incalca termenele de mai sus, faceti o petitie ANRE.

http://spv.anre.ro/depune-petitie/

Dureaza cateva minute.

==== Sesizare Online E-Distributie ======
Pt clientii E-distributie, intrati in Portal si imediat in dreapta sus exista Serviciul online Sesizări.
Sa aveti la indemana nr cererii actuale si nr POD.

Link direct:
https://contulmeu.e-...s/claim-request

Selectati:

Tipologie: Reclamatie
Tipar: B012

Dati in reclamatie si nr petitiei ANRE.

#2
Adm

Adm

  Property Caretaker

 • Grup: Administrators
 • Posts: 24,350
 • Înscris: 22.05.2003
Oamenii asteapta cuminti cu lunile pt certificat de prosumator, dar  nici dracu nu ii baga in seama, iar ei nu stiu cerintele legale.

Bombardati distribuitorul cu petitii ANRE. Alta solutie nu exista.

#3
Courage

Courage

  Founder

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 21,722
 • Înscris: 26.11.2001
Mda, pana nu le da amenzi x% din cifra de afaceri, ii doare in dos

https://m.zf.ro/amp/...nergie-20631023

#4
dogsgame

dogsgame

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 287
 • Înscris: 30.07.2007
@Courage, practic, in termen de 15 zile trebuie sa avem certificatul de prosumator ?:)

#5
EMPP

EMPP

  Guru Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 10,915
 • Înscris: 12.01.2018

View PostCourage, on 30 iunie 2022 - 12:41, said:

Mda, pana nu le da amenzi x% din cifra de afaceri, ii doare in dos

https://m.zf.ro/amp/...nergie-20631023
și dacă amendează electrica  cu 10 % din cifra de afaceri unde crezi că-i doare pe ei?în față sau tot în dos?

#6
dogsgame

dogsgame

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 287
 • Înscris: 30.07.2007
Am gasit si documentul asta pe site-ul ANRE

#7
kolfleading

kolfleading

  Born to Raise Hell

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 19,987
 • Înscris: 01.03.2013
Linkul de mai sus este putin defect, am pus documentul in atasament.

Attached Files#8
sparkyson

sparkyson

  Senior Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 2,203
 • Înscris: 11.01.2009
Vise. Si visuri.

#9
Courage

Courage

  Founder

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 21,722
 • Înscris: 26.11.2001
Cum ziceam, ii "omoara" ANRE.

Am facut plangere pt tata, pt ca din luna mai, dupa ce am platit factura de ATR, nu s-a mai intamplat nimic cu certificatul de prosumator.

Cum ziceam, imediat ce expira termenul legal pt o etapa, faceti reclamatie ANRE.

Si asa dureaza o vesnicie.

Attached Files

 • Attached File  anre.jpg   123.89K   50 downloads


#10
pyxyit

pyxyit

  Active Member

 • Grup: Members
 • Posts: 1,391
 • Înscris: 02.07.2009

View Postkolfleading, on 01 iulie 2022 - 15:45, said:

Linkul de mai sus este putin defect, am pus documentul in atasament.

Imi permit sa preiau documentul si sa-l postez pe Fb, poate asa mai dispar cei  care sunt experti din auzite si poate o ajunga si la unii distribuitori. Din experienta mea Distributie Oltenia si Delgaz sunt cei mai corecti din acest punct de vedere. Acum a aparut altceva care trebui clarificat de ANRE, unii distribuitori zic ca prin ord,15/2022 care a intrat in vigoare la 1 mai, ar fi obligatoriu sa se monteze un contor pe invertor pentru toata lumea. Eu nu am gasit asa ceva. Stie cineva articolul care ar zice asta?

Edited by pyxyit, 02 July 2022 - 17:40.


#11
kolfleading

kolfleading

  Born to Raise Hell

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 19,987
 • Înscris: 01.03.2013
Am auzit si eu ca Delgaz cere contor separat pe invertor, sigilat de ei.
Dar nu pe baza Ord. 15 / 2022 ci pe baza Ord. 19 / 2022, Cap. IV, Art. 27 (3).

https://legislatie.j...mentAfis/252410

Quote

Articolul 27
(1) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziția și înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, inclusiv a sistemului de comunicație, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.
(2) Achiziția și montarea altor echipamente decât cele prevăzute la alin. (1) din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură și protecție, dacă acestea sunt necesare ca urmare a racordării instalației de producere a energiei electrice la locul de consum existent, precum și suportarea costurilor aferente acestor activități se realizează în conformitate cu prevederile regulamentului.
(3) Operatorul de distribuție montează și, dacă este cazul, înlocuiește grupurile de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalațiile de utilizare ale prosumatorilor, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a^1)din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Attached Files


Edited by Adm, 04 July 2022 - 01:18.
link


#12
Adm

Adm

  Property Caretaker

 • Grup: Administrators
 • Posts: 24,350
 • Înscris: 22.05.2003
Astia nu stiu cum sa mai bage bete in roate prosumatorilor.

Attached Files#13
dogsgame

dogsgame

  Member

 • Grup: Members
 • Posts: 287
 • Înscris: 30.07.2007
Asa mi a zis și mie instalatorul, ca o sa vina sa mi instaleze contor lângă invertor, sa măsoare producția.

#14
andreyvsjoker

andreyvsjoker

  unProfessional Joker

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 4,315
 • Înscris: 25.01.2007
Nu stiu de ce dar imi da impresia ca asta e doar primul pas in taxarea energiei produse din surse proprii si consumate.

#15
Adm

Adm

  Property Caretaker

 • Grup: Administrators
 • Posts: 24,350
 • Înscris: 22.05.2003
Pai asa este...

#16
Courage

Courage

  Founder

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 21,722
 • Înscris: 26.11.2001
Mda... deja devine prea obositor sa traiesti in tara asta ;(

Azi am discutat cu o echipa E-distributie Muntenia Sud.
Aparent blocajul NOU este ca e nevoie sa se monteze contor inteligent (tot ala obisnuit cu dublu sens si buton galben fosforescent) intre iesirea invertorului si casa.

Beneficiarul, viitorul prosumator, trebuie sa aiba deja pregatita o cutie sigilabila montata, ei doar sa vina si sa prinda contorul!

Si ce se intempla cu cei care au devenit deja prosumatori si NU au acest contor?
Cine citeste acest contor?
Cele oficiale sunt in afara proprietatii sau te obliga sa le dai acces prin act notarial, dar la asta inca nu vad cine ma obliga sa ii las sa il citeasca...

WTF.. HAOS!
Unii nici nu au unde sa le monteze!

#17
sparkyson

sparkyson

  Senior Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 2,203
 • Înscris: 11.01.2009
Dar care e scopul?
- Sa nu injectezi neautorizat?
- Sa taxeze productia?
- Sa intarzie si mai mult procesul?
- Toate cele de mai sus?
- Niciunul?

#18
Adm

Adm

  Property Caretaker

 • Grup: Administrators
 • Posts: 24,350
 • Înscris: 22.05.2003
Sa fie bine ca sa nu fie rau.
Motivatii putem gasi oricand, chiar daca sunt tembele.

Nu stiu daca asta a fost intentia, dar se vorbeste despre energia PRODUSA, deci DA, teoretic e nevoie de inca un contor.
Distribuitorii nu mai pot de bucurie sa cumpere inca un contor si sa il monteze.

Pentru cei cu AFM, motivatia este ca vor sa vada ca statul roman si-a scos banii pe subventie.
In acest moment, statul nu stie cat ai produs PV (chiar daca ai smartmeter), ci vede doar ce ai trimis in retea (surplus).

Pe viitor, pot sa iti puna taxa pe soare, ca furi radiatie solara si nu contribui la buget.

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate