Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Bariera acces auto - cum/unde gas...

Localizare prin IMEI

Problema ușa la inchidere

Telefon de back-up.
 Vivando Unirii

Recomandare Egger culoare

Recomandare cafea de duzina pentr...

Pisicuta bagacioasa intra in dulap
 Statie incarcare PRACHT ALPHA MON...

Cum se completeaza o declaratie d...

TVA de recuperat - Germania

beau mult? voi ce credeti?
 La Multi Ani de Sfantul Andrei!

Proces verbal acasa

Ted (2024 _ ...)

Care e cea mai sigura si buna mas...
 

Discutie serioasa despre Coronavirus / COVID-19 (partea a IV-a)

* * * - - 14 votes
 • This topic is locked This topic is locked
9220 replies to this topic

#1
argonaut

argonaut

  Beware of the bird

 • Grup: Super Moderators
 • Posts: 28,517
 • Înscris: 29.07.2013
Din nou s-a schimbat situatia:


ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DE ACORD
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

ORDONANȚA MILITARĂ
nr. 4 din 29.03.2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art.24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.453/2004, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 15 din 29.03.2020,
În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1 și3 din anexa nr. 2la același decretși al art.20 lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,
Ministrul afacerilor interne emite următoarea
Ordonanță militară
Art.1 - (1)  Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00dacă aceasta se face pentrurezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.
(3) Circulația persoanelor prevăzute la alin.(1), în afara locuinței/gospodăriei, este permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei. Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în acest scop.
(4)Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.2 - (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 30 martie 2020.
Art.3 - (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliuși sunt identificate în afara spațiului de izolare, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.4 - (1) La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 toneoptează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile,în perioada dintre curse, pentru una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii COVID-19:
a) carantinarea în spațiipuse la dispoziție de către angajator;
b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se gospodăresc, sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil;
c) carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice,cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.
(2) Opțiunea pentru una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) se materializează prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a unei declarații pe propria răspundere prin care își asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și piloților de aeronave și personalului navigant.
(4) Măsura se aplică începând cu data de 31martie 2020.
Art.5 - (1) Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice, precum și a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv, extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului Energetic Național în concordanță cu prevederile Planurilor proprii de continuitate a activităților de bază în cazul instituirii stării de urgență pe teritoriul României.
(2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzut la alin.(1) atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12.00.
Art.6 - (1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodiclifturile, casa scărilor și alte spații comune.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.
Art.7 - (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale care au în subordine sau în coordonare unități sanitare vor asigura la cerere spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.
Art.8 - (1) În perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanțe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.9 - (1) În perioada în care este instituită starea de urgență,alertele sanitare, comunicatele, textele, materialele fotografice și audio-video cu mesaje de interes public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, guvernamentale și/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau privați, persoane fizice sau organizații neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit și se vor adăuga ca timp suplimentar spațiului alocat pentru publicitate.
(2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevăzute la alin. (1) va fi solicitată radiodifuzorilor sau instituțiilor mass-mediade către Grupul de comunicare strategică din cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și se vor identifica în momentul difuzării cu mențiunea „Mesaj de utilitate publică.”
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.10 - (1) Pe perioada stării de urgență se autorizează Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN  și Ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.11 - (1)Transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoarăfără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID-19, impuse de Ministerul Sănătății.
(2) Se interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime, sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție stabilit de Ministerul Sănătății.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.12 - (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:
„(3) Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulației pietonale.”
Art.13 - (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală,pentru măsurile prevăzute la art.1;
b) Poliția Română, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și poliția locală, pentru măsura prevăzută la art.2;
c)Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale,pentru măsurile prevăzute la art.3 și 4;
d) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la art.5;
e) Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsurile prevăzute la art.11.
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-5 și art.11atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
Art.14 - (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Ministrul Afacerilor Interne

Ion Marcel Vela

Semnătura ______________
Data ___________________
L.S.

#2
barbosa

barbosa

  Serious Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 9,144
 • Înscris: 04.03.2006
Eu sunt curios dacă mâine găsesc dezinfectant la scara blocului. Sau doar vorbim ca să para ca facem ceva...

"cele mai dure restricții din ultimii zeci de ani" - bătrânii pot ieși seara sa își plimbe câinii. Dur, foarte dur.

#3
BasculantaSexy

BasculantaSexy

  Senior Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 5,439
 • Înscris: 09.12.2019
Doxan a scris:

Nu aberez deloc, sunt foarte cerebral si realist.


Esti foarte realist cand spamezi pe teme dictatoriale, acum ca psd nu mai e la carma.

#4
dorin_2k

dorin_2k

  Master Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 46,647
 • Înscris: 01.12.2001
Fara declarație la cei +65 ani între 20-21 daca ies cu animalele.
Oare nu e "discriminare"?

#5
darkwings

darkwings

  satana

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 2,493
 • Înscris: 06.04.2006
tocmai a fost pe europa fm sinistrul sanatatii..e mai groasa decat se declara oficial...nu se declara toti bolnavii /decedatii...

#6
alliNdanuTz

alliNdanuTz

  Active Member

 • Grup: Members
 • Posts: 1,804
 • Înscris: 12.06.2010
Repet si aici. De maine putem deschide tot, ca n-are niciun rost.
Ce o fi o fi.
YOLO.

Edited by alliNdanuTz, 29 March 2020 - 21:25.


#7
Slick0r

Slick0r

  Guru Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 11,014
 • Înscris: 17.12.2005
Ce se schimba?

#8
Imperathor

Imperathor

  Dictator perpetuu

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 30,714
 • Înscris: 03.07.2008

 barbosa, on 29 martie 2020 - 21:23, said:

Eu sunt curios dacă mâine găsesc dezinfectant la scara blocului. Sau doar vorbim ca să para ca facem ceva...

"cele mai dure restricții din ultimii zeci de ani" - bătrânii pot ieși seara sa își plimbe câinii. Dur, foarte dur.

Chiar sunt restrictii dure.
Cand vreodata am mai avut nevoie de bilet de voie sa iesim din casa? Nici in cel mai atroce stalinism!

#9
Darkman48

Darkman48

  Senior Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 3,083
 • Înscris: 24.05.2009
O sa fie interesant cat rezista dezinfectantul pus la intrare pe casa scarilor pana dispare...furat de locatari sau de colorati..

#10
BasculantaSexy

BasculantaSexy

  Senior Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 5,439
 • Înscris: 09.12.2019

 Imperathor, on 29 martie 2020 - 21:25, said:

Chiar sunt restrictii dure.
Cand vreodata am mai avut nevoie de bilet de voie sa iesim din casa? Nici in cel mai atroce stalinism!

DAca iesi din casa mori sau infectezi pe altii. Unde e stalinismul?

#11
alliNdanuTz

alliNdanuTz

  Active Member

 • Grup: Members
 • Posts: 1,804
 • Înscris: 12.06.2010

 Slick0r, on 29 martie 2020 - 21:25, said:

Ce se schimba?
Depinde, ai sub sau peste 65 de ani?
Sub mai nimic, amenzi mai mari si cam atat.
Peste 65? Fa c0aie ce vrei.

#12
MembruAnonim

MembruAnonim

  MembruAnonim

 • Grup: Banned
 • Posts: 358,351
 • Înscris: 08.10.2015
Care din articolele de mai sus fata de cele care au fost contribuie substantial la eradicarea coronavirusului ?

#13
ceanu1980

ceanu1980

  Guru Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 11,866
 • Înscris: 15.05.2008
din ciclul”eu cu cine votez”
am magazin de vanzare prepay,eu de maine mai deschid,mai merg la munca?
am distributie prepay,mai merg pe traseu sa incasez?

#14
DuskGerman

DuskGerman

  Senior Member

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 3,516
 • Înscris: 12.07.2019
Conteaza enorm ca au schimbat minimul la amenda.
In rest mi-a parut o concesiune pentru electorat, pensionari votanti sunt liberi sa se plimbe si sa isi plime patrupedele.#15
Legi

Legi

  Active Member

 • Grup: Members
 • Posts: 1,619
 • Înscris: 24.05.2014
Oare vor sa i curete pe cei iesiti la pensie???
Ne au spus sa nu mai luat contact cu ei 1-2 luni.
In perioada asta le dau liber pe strazi, contacteaza virusul, in 2-3 saptamani dau coltul.....

#16
iladi

iladi

  Guru Member

 • Grup: Moderators
 • Posts: 30,847
 • Înscris: 29.04.2008

 Imperathor, on 29 martie 2020 - 21:25, said:

Chiar sunt restrictii dure.
Cand vreodata am mai avut nevoie de bilet de voie sa iesim din casa? Nici in cel mai atroce stalinism!

Vrei sa faci schimb de experienta cu Korea de Nord?

#17
MembruAnonim

MembruAnonim

  MembruAnonim

 • Grup: Banned
 • Posts: 358,351
 • Înscris: 08.10.2015
deci pe noi ne tin mai abitir in casa dar la batrani s-a dat liber? :D

Mi se pare logic. NOT. Dar ma rog...

Au facut japonezii teste cu camere smechere si se pare ca si vorbirea intr-un grup de oameni cauzeaza. Deci... d-aia e asa de viral, prostul asta se raspandeste chiar si asa.

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/LLzMDvzWeV8?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#18
Imperathor

Imperathor

  Dictator perpetuu

 • Grup: Senior Members
 • Posts: 30,714
 • Înscris: 03.07.2008

 BasculantaSexy, on 29 martie 2020 - 21:26, said:DAca iesi din casa mori sau infectezi pe altii. Unde e stalinismul?

Marea majoritate a oamenilor nu vor muri, nici nu vor infecta pe altii.

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate